Vingroup và Techcombank giới thiệu giải pháp tài chính vượt trội cho dự án VinCity