Vingroup ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Đại học Cornell và Pennsylvania