Vingroup công bố tái cấu trúc thương hiệu Vinpearl