Vingroup chính thức gia nhập lĩnh vực dược phẩm

Nhà thuốc VMEC hướng dẫn khách hàng. Ảnh: PV
Nhà thuốc VMEC hướng dẫn khách hàng. Ảnh: PV