Vincom Retail chính thức niêm yết 1,9 tỷ cổ phiếu mã VRE