Vincom dành trọn tuần lễ “Giấc mơ Thiên Nga” tôn vinh phụ nữ