Việt Nam có cơ hội đạt thêm hơn 3 tỉ USD doanh thu khi sử dụng 5G

Ông Denis Brunetti - Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào
Ông Denis Brunetti - Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào
Ông Denis Brunetti - Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top