USD suy yếu, vàng có thể vượt qua ngưỡng 42 triệu đồng/lượng

USD suy yếu, vàng có thể vượt qua ngưỡng 42 triệu đồng/lượng. Ảnh minh hoạ: Reuters.
USD suy yếu, vàng có thể vượt qua ngưỡng 42 triệu đồng/lượng. Ảnh minh hoạ: Reuters.
USD suy yếu, vàng có thể vượt qua ngưỡng 42 triệu đồng/lượng. Ảnh minh hoạ: Reuters.
Lên top