Tỷ giá ngoại tệ 6.8: Tỷ giá trung tâm lập đỉnh, USD “chợ đen” tăng vọt

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5.8: Giá USD tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5.8: Giá USD tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5.8: Giá USD tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do. Ảnh TL
Lên top