Tỷ giá ngoại tệ 6.11: Tin tốt bùng nổ, giá USD nhảy vọt

Tỷ giá ngoại tệ 6.11: Giá USD tăng nhờ những tin tức tích cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 6.11: Giá USD tăng nhờ những tin tức tích cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 6.11: Giá USD tăng nhờ những tin tức tích cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Ảnh TL
Lên top