Tỷ giá ngoại tệ 4.10: Mỹ tung đòn áp thuế Châu Âu, USD "chật vật" tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 4.10: Giá USD nhích nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 4.10: Giá USD nhích nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ ngày 4.10: Giá USD nhích nhẹ. Ảnh TL
Lên top