Tỷ giá ngoại tệ 28.10: Nóng ruột chờ quyết định quan trọng, USD bật mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 28.10: Giá USD tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.10: Giá USD tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 28.10: Giá USD tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top