Tỷ giá ngoại tệ 27.4: Lạm phát Mỹ thấp, đồng USD suy yếu

Tỷ giá ngoại tệ 27.4: Giá USD giảm nhẹ khi thị trường xuất hiện một vài thông tin bất lợi.
Tỷ giá ngoại tệ 27.4: Giá USD giảm nhẹ khi thị trường xuất hiện một vài thông tin bất lợi.
Tỷ giá ngoại tệ 27.4: Giá USD giảm nhẹ khi thị trường xuất hiện một vài thông tin bất lợi.
Lên top