Tỷ giá ngoại tệ 25.7: Nín thở "hóng" tin nóng, USD suy yếu, Euro tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25.7: Giá USD giảm nhẹ . Ảnh Internet
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25.7: Giá USD giảm nhẹ . Ảnh Internet
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25.7: Giá USD giảm nhẹ . Ảnh Internet
Lên top