Tỷ giá ngoại tệ 20.9: Tăng giá bất thành, USD rớt trước thềm cuộc họp Fed

Tỷ giá ngoại tệ 20.9: Giá USD bất ngờ giảm trước thềm cuộc họp Fed . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 20.9: Giá USD bất ngờ giảm trước thềm cuộc họp Fed . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 20.9: Giá USD bất ngờ giảm trước thềm cuộc họp Fed . Ảnh TL
Lên top