Tỷ giá ngoại tệ 18.12: USD "tuột xích, tỷ giá trung tâm rơi, vàng nhích nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ 18.12: Giá USD chưa dứt được đà giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.12: Giá USD chưa dứt được đà giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 18.12: Giá USD chưa dứt được đà giảm. Ảnh TL
Lên top