Tỷ giá ngoại tệ 17.9: USD tăng mạnh sau vụ tấn công mỏ dầu Saudi Arabia

Tỷ giá ngoại tệ 17.9: USD bật tăng sau vụ tấn công vào cơ sở sản xuất dầu tại Ả Rập Xê Út. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.9: USD bật tăng sau vụ tấn công vào cơ sở sản xuất dầu tại Ả Rập Xê Út. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.9: USD bật tăng sau vụ tấn công vào cơ sở sản xuất dầu tại Ả Rập Xê Út. Ảnh TL
Lên top