Tỷ giá ngoại tệ 15.10: Vắcxin COVID-19 mới dừng thử nghiệm, USD tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15.10: Giá USD tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15.10: Giá USD tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15.10: Giá USD tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top