Tỷ giá ngoại tệ 14.7: USD ngày càng suy yếu, chưa có dấu hiệu hồi phục

Lên top