Tỷ giá ngoại tệ 13.10: Giá USD giảm mạnh sau cuộc đàm phán Mỹ - Trung

Tỷ giá ngoại tệ 13.10: Giá USD giảm, bảng Anh tăng vọt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.10: Giá USD giảm, bảng Anh tăng vọt. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.10: Giá USD giảm, bảng Anh tăng vọt. Ảnh TL
Lên top