Tỷ giá ngoại tệ 12.6: USD đang dần phục hồi lấy lại vị trí trên thị trường

Lên top