Tỷ giá ngoại tệ 10.12: Áp lực đè nén, giá USD lại vùi sâu

Tỷ giá ngoại tệ 10.12: Giá USD tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.12: Giá USD tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.12: Giá USD tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh TL
Lên top