Từ vùng đáy, giá vàng thế giới đang tăng trở lại

Lên top