Từ 1.7, Techcombank chính thức áp dụng chuẩn mực Basel II

Lên top