T&T Group “bắt tay” YCH phát triển logistics ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH trao Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN. Ảnh: P.V
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH trao Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN. Ảnh: P.V
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH trao Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN. Ảnh: P.V
Lên top