TS Lê Xuân Nghĩa - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh BDI: Ngân hàng Nhà nước đã rất quyết liệt tái cấu trúc ngân hàng