Trung Quốc mua thêm hàng chục tấn vàng dự trữ

Trung Quốc mua thêm hàng chục tấn vàng dự trữ. Ảnh minh hoạ
Trung Quốc mua thêm hàng chục tấn vàng dự trữ. Ảnh minh hoạ
Trung Quốc mua thêm hàng chục tấn vàng dự trữ. Ảnh minh hoạ
Lên top