“Trao yêu thương, gieo sự sống” cùng ngày hội hiến máu FE CREDIT