Tập đoàn TMS:

Trao tặng 2 nhà tình nghĩa và 60 xe đạp cho người nghèo tại Phúc Yên

60 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó thành phố Phúc Yên
60 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó thành phố Phúc Yên
60 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó thành phố Phúc Yên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top