TP.Hồ Chí Minh giải ngân 166 nghìn tỉ đồng vốn vay ưu đãi

Hơn 166 nghìn tỉ đồng vốn vay ưu đãi đã đến tay doanh nghiệp và người dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Hơn 166 nghìn tỉ đồng vốn vay ưu đãi đã đến tay doanh nghiệp và người dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Hơn 166 nghìn tỉ đồng vốn vay ưu đãi đã đến tay doanh nghiệp và người dân TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top