TPBank ứng dụng nền tảng công nghệ trong chuyển tiền nhanh liên ngân hàng

TPBank triển khai tích hợp thành công hệ thống hiện đại ACH (Hệ thống thanh toán bù trừ tự động - Automated Clearing House) trong chuyển tiền. Ảnh: TPBank
TPBank triển khai tích hợp thành công hệ thống hiện đại ACH (Hệ thống thanh toán bù trừ tự động - Automated Clearing House) trong chuyển tiền. Ảnh: TPBank
TPBank triển khai tích hợp thành công hệ thống hiện đại ACH (Hệ thống thanh toán bù trừ tự động - Automated Clearing House) trong chuyển tiền. Ảnh: TPBank
Lên top