TPBank tiếp tục được Moody’s nâng mức xếp hạng tín nhiệm

Moody's đánh giá TPBank là ngân hàng có sức khỏe ổn định, tài chính minh bạch và triển vọng phát triển. Ảnh: TPB
Moody's đánh giá TPBank là ngân hàng có sức khỏe ổn định, tài chính minh bạch và triển vọng phát triển. Ảnh: TPB
Moody's đánh giá TPBank là ngân hàng có sức khỏe ổn định, tài chính minh bạch và triển vọng phát triển. Ảnh: TPB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top