Tín dụng chính sách xã hội góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ

NHCSXH đã không những đáp ứng nhu cầu tài chính của phụ nữ nghèo mà còn nâng cao năng lực và địa vị xã hội của họ. Ảnh: P.V
NHCSXH đã không những đáp ứng nhu cầu tài chính của phụ nữ nghèo mà còn nâng cao năng lực và địa vị xã hội của họ. Ảnh: P.V
NHCSXH đã không những đáp ứng nhu cầu tài chính của phụ nữ nghèo mà còn nâng cao năng lực và địa vị xã hội của họ. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top