Tín dụng chính sách: Điểm tựa thực hiện bình đẳng giới

Gia đình chị Dương Thị Liên đã thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi. Ảnh: TUẤN NGỌC
Gia đình chị Dương Thị Liên đã thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi. Ảnh: TUẤN NGỌC
Gia đình chị Dương Thị Liên đã thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi. Ảnh: TUẤN NGỌC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top