Tín dụng chính sách đẩy lùi “tín dụng đen” ở nông thôn

Nhờ vốn vay ưu đãi mà gia đình chị Siêu Mi (thôn Cư PêR, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) vay 30 triệu đồng đầu tư cải tạo 4.000m2 đất để trồng cà phê. Ảnh: Quốc Việt.
Nhờ vốn vay ưu đãi mà gia đình chị Siêu Mi (thôn Cư PêR, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) vay 30 triệu đồng đầu tư cải tạo 4.000m2 đất để trồng cà phê. Ảnh: Quốc Việt.