Tín dụng chính sách đẩy lùi “tín dụng đen”

Tín dụng chính sách đã giúp đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Đắk Lắk ổn định cuộc sống. Ảnh: Quang Huy
Tín dụng chính sách đã giúp đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Đắk Lắk ổn định cuộc sống. Ảnh: Quang Huy