Tiết kiệm điện trong nuôi tôm tại ĐBSCL: Giúp các hộ nuôi tôm giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Nhân viên ngành điện kiểm tra lại hoạt động của bộ tiết kiệm điện đặt tại ao tôm. Ảnh: EVNSPC
Nhân viên ngành điện kiểm tra lại hoạt động của bộ tiết kiệm điện đặt tại ao tôm. Ảnh: EVNSPC
Nhân viên ngành điện kiểm tra lại hoạt động của bộ tiết kiệm điện đặt tại ao tôm. Ảnh: EVNSPC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top