Tiếp tục đà tăng, giá vàng củng cố chắc mốc 49 triệu đồng

Giá vàng trong nước củng cố vững chắc mức giá bán ra trên 49 triệu đồng/lượng. Ảnh: LDO
Giá vàng trong nước củng cố vững chắc mức giá bán ra trên 49 triệu đồng/lượng. Ảnh: LDO
Giá vàng trong nước củng cố vững chắc mức giá bán ra trên 49 triệu đồng/lượng. Ảnh: LDO
Lên top