Thương vụ hợp tác trăm triệu USD của tỉ phú Hongkong và Vietcombank

Ảnh lớn: Tỉ phú Hongkong (Trung Quốc) Richard Li - Ảnh Financial Times. 
Ảnh nhỏ: Lễ kí thoả thuận hợp tác giữa Vietcombank và FWD. Ảnh VCD
Ảnh lớn: Tỉ phú Hongkong (Trung Quốc) Richard Li - Ảnh Financial Times. Ảnh nhỏ: Lễ kí thoả thuận hợp tác giữa Vietcombank và FWD. Ảnh VCD
Ảnh lớn: Tỉ phú Hongkong (Trung Quốc) Richard Li - Ảnh Financial Times. Ảnh nhỏ: Lễ kí thoả thuận hợp tác giữa Vietcombank và FWD. Ảnh VCD
Lên top