Thưởng cổ phiếu- cơ hội “đón sóng” cho các nhà đầu tư