SEABANK VÀ PRUDENTIAL VIỆT NAM:

Thiết lập quan hệ hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền

Prudential Việt Nam sẽ trở thành nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ ưu tiên cho Cty CP Tập Đoàn BRG (“Tập đoàn BRG”), tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam với khoảng 10 triệu khách hàng. Thỏa thuận hợp tác này sẽ có hiệu lực từ tháng 4.2020. Ảnh: P.V
Prudential Việt Nam sẽ trở thành nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ ưu tiên cho Cty CP Tập Đoàn BRG (“Tập đoàn BRG”), tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam với khoảng 10 triệu khách hàng. Thỏa thuận hợp tác này sẽ có hiệu lực từ tháng 4.2020. Ảnh: P.V
Prudential Việt Nam sẽ trở thành nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ ưu tiên cho Cty CP Tập Đoàn BRG (“Tập đoàn BRG”), tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam với khoảng 10 triệu khách hàng. Thỏa thuận hợp tác này sẽ có hiệu lực từ tháng 4.2020. Ảnh: P.V
Lên top