Thêm một khách hàng HDBank trúng thưởng 1 tỉ đồng

Thêm một khách hàng HDBank trúng thưởng 1 tỉ đồng tại ký quay số cuối chương trình. Ảnh: HDBank
Thêm một khách hàng HDBank trúng thưởng 1 tỉ đồng tại ký quay số cuối chương trình. Ảnh: HDBank
Thêm một khách hàng HDBank trúng thưởng 1 tỉ đồng tại ký quay số cuối chương trình. Ảnh: HDBank
Lên top