“Thẻ trong tay, bay ngay không đợi” cùng PVcomBank