Tết này, bà con huyện Cần Giuộc có thêm 5 cây cầu mới

Ông Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ban lãnh đạo HDBank và bà con huyện Cần Giuộc cùng khánh thành cây cầu mới. Ảnh: HDBank
Ông Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ban lãnh đạo HDBank và bà con huyện Cần Giuộc cùng khánh thành cây cầu mới. Ảnh: HDBank
Ông Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Ban lãnh đạo HDBank và bà con huyện Cần Giuộc cùng khánh thành cây cầu mới. Ảnh: HDBank