TECHCOMBANK liên tiếp tăng bậc trong Bảng xếp hạng “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017”; Top 2 ngành ngân hàng

Techcombank liên tiếp tăng bậc trong Bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Ảnh P.V
Techcombank liên tiếp tăng bậc trong Bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Ảnh P.V
Techcombank liên tiếp tăng bậc trong Bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Ảnh P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM