Tập đoàn T&T Group tài trợ cho bóng đá Thái Nguyên

Đại diện CTCP Tập đoàn T&T Group và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Thái Nguyên ký kết Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng tài trợ cho đội bóng đá nữ tỉnh.
Đại diện CTCP Tập đoàn T&T Group và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Thái Nguyên ký kết Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng tài trợ cho đội bóng đá nữ tỉnh.
Đại diện CTCP Tập đoàn T&T Group và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Thái Nguyên ký kết Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng tài trợ cho đội bóng đá nữ tỉnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top