Tập đoàn T&T Group tài trợ cho bóng đá Thái Nguyên

Đại diện CTCP Tập đoàn T&T Group và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Thái Nguyên ký kết Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng tài trợ cho đội bóng đá nữ tỉnh.
Đại diện CTCP Tập đoàn T&T Group và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Thái Nguyên ký kết Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng tài trợ cho đội bóng đá nữ tỉnh.
Đại diện CTCP Tập đoàn T&T Group và Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Thái Nguyên ký kết Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng tài trợ cho đội bóng đá nữ tỉnh.
Lên top