Tập đoàn TNG Holdings Vietnam và MSB ủng hộ 10 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam và Ngân hàng MSB đã ủng hộ 10 tỉ đồng cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TNR
Đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam và Ngân hàng MSB đã ủng hộ 10 tỉ đồng cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TNR
Đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam và Ngân hàng MSB đã ủng hộ 10 tỉ đồng cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TNR
Lên top