Tập đoàn FLC tổ chức roadshow chia sẻ cơ hội và kêu gọi đầu tư tại Mỹ

Khách sạn Trump International Hotel Washington, D.C sẽ là nơi tổ chức roadshow của Tập đoàn FLC.
Khách sạn Trump International Hotel Washington, D.C sẽ là nơi tổ chức roadshow của Tập đoàn FLC.
Khách sạn Trump International Hotel Washington, D.C sẽ là nơi tổ chức roadshow của Tập đoàn FLC.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top