Tập đoàn FLC được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế

Tập đoàn FLC vinh dự nhận giải thưởng BCI Asia Awards 2018 - Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản hàng đầu VN 2018.
Tập đoàn FLC vinh dự nhận giải thưởng BCI Asia Awards 2018 - Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản hàng đầu VN 2018.