Tập đoàn BRG và Hilton Worldwide cam kết thúc đẩy thị trường du lịch và lữ hành tại Việt Nam

Tập đoàn BRG và Hilton Worldwide cam kết thúc đẩy thị trường du lịch và lữ hành tại Việt Nam. Ảnh: BRG
Tập đoàn BRG và Hilton Worldwide cam kết thúc đẩy thị trường du lịch và lữ hành tại Việt Nam. Ảnh: BRG
Tập đoàn BRG và Hilton Worldwide cam kết thúc đẩy thị trường du lịch và lữ hành tại Việt Nam. Ảnh: BRG
Lên top